VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Cám Dỗ Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện

Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/9/2014; 659 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.52 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.56 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tấn Tới Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)4
2Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Ah-ha-vah (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Cầu Nguyện - Thể Hiện Mối Tương Quan (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Thuẫn Đỡ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.