VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Cám Dỗ Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện

Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/9/2014; 710 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.72 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.