VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Bài Học Từ Hội Thánh Ban Đầu

Bài Học Từ Hội Thánh Ban Đầu

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:3/9/2014; 903 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:1:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, Finland1463.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Chuẩn Bị Con Đường (Mục Sư Nguyễn Tony)2
4Người Đẹp Của Chúa (Minh Nguyên)2
5Khôn Lõi Của Đời - Khôn Ngoan Của Đạo I (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.