VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Tội Không Làm Điều Lành

Gia-cơ 4:11-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1792 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 17:59:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 4.

Đối Diện Với Tương Lai (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1Melbourne, Australia458.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Dùng Thân Thể Tôn Vinh Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
2Đặc Tánh Của Lãnh Đạo (Mục Sư Đào Văn Chinh)2
3Hội Thánh Chú Trọng Vào Vương Quốc Chúa (Mục Sư Trần Lưu Chuyên)2
4Nếp Sống Bình Thường Cơ Đốc Nhân IV (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Công Khó Trong Chúa (Mục Sư Đào Văn Chinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.