VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Ai Muốn Làm Mục Sư?

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2014; 892 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 21:54:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, France1754.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xin Hãy Thương Xót Tôi! (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Thờ Phượng Khi Trầm Cảm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Nâng Đỡ Người Yếu (Mục Sư Hồ Khắc Đàm)2
4Chớ Hiểu Lầm Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Dấu Lạ Quan Trọng Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.