VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Ai Muốn Làm Mục Sư?

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2014; 889 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.34 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.39 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thân Thể Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Có Những Niềm Riêng Được Bày Tỏ Bằng Tiếng Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Chúa Với Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.