VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Làm Thế Nào Để Cầu Nguyện Khi Có Nan Đề Trong Đời Sống

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/23/2014; 4078 xem 66 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 11:39:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US8648.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Gốc Nho Thật (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
3Hô-sa-na! (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con (Pastor Evan Lee Dahl)1
5Ân Sủng Hay Luật Pháp (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.