VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ngày Của Chúa

Ngày Của Chúa

Mác 2:23-3:6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/30/2014; 826 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 2:0:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 2.

Hội Thánh Báp Tít Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation10446.48 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)13
2Biết Lúc Mình Được Thăm Viếng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Thương Khó 1996 (HTTL Vũng Tàu) (Sưu Tầm)3
4Hội Thánh Giữa Tâm Bão (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Tạo Dựng Cho Mục Đích Thiên Thượng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.