VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ngày Của Chúa

Ngày Của Chúa

Mác 2:23-3:6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/30/2014; 872 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.65 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 2.

Hội Thánh Báp Tít Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.