VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ngày Của Chúa

Ngày Của Chúa

Mác 2:23-3:6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/30/2014; 837 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.19 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 2.

Hội Thánh Báp Tít Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
3Tập Trung Vào Chức Năng Làm Cha (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Tình Đầu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Những Điều Tôi Cảm Tạ Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.