VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Theo Chúa Bỏ Gì?

Ma-thi-ơ 4:18-22; Ma-thi-ơ 19:16-22
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/30/2014; 981 xem 14 lưu
Xem lần cuối 13.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4, Ma-thi-ơ 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4, Ma-thi-ơ 19.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, France13.93 phút
2, France72.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhìn Về Tương Lai (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2Nâng Đỡ Người Yếu (Mục Sư Hồ Khắc Đàm)2
3Chớ Hiểu Lầm Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Gặp gỡ Chúa Giê xu (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Dấu Lạ Quan Trọng Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.