VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Chúa Rửa Chân Cho Tôi Sao?

Chúa Rửa Chân Cho Tôi Sao?

Giăng 13:1-17
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/30/2014; 1076 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 7:15:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France418.03 phút
2, France418.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Tiếng Vọng Đêm Thương Khó (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bí Quyết Chia Sẻ Phúc Âm Của Phao Lô (Mục Sư Phan Minh Hội)2
5Một Tiến Trình Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.