VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Chúa Rửa Chân Cho Tôi Sao?

Chúa Rửa Chân Cho Tôi Sao?

Giăng 13:1-17
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/30/2014; 1039 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.05 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Háo Sắc (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Đừng Chọc Cho Chúa Giận (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2
4Đường Tới Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Bảo Nhơn)2
5Thữ Tấm Lòng Chân Thật (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.