VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Chúa Rửa Chân Cho Tôi Sao?

Chúa Rửa Chân Cho Tôi Sao?

Giăng 13:1-17
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/30/2014; 1010 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.54 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.55 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Kêu Gọi Phục Vụ (Mục Sư Chương Thanh Lâm)3
2Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Để Tưởng Nhớ Người (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Con Cháu Thật Của Áp-ra-ham (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.