VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lắng Nghe Và Phục Vụ

Lắng Nghe Và Phục Vụ

Giăng 10:38-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:3/30/2014; 707 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 21:35:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US9161.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Vết Thương Trong Ân Sủng (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
4Xây Dựng Tình Bạn Cho Cõi Đời Đời (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
5Thay Đổi Hành Động (Pastor Dwayne Nordstrom)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.