VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Phải Làm Gì Với Chúa Giê-su

Phải Làm Gì Với Chúa Giê-su

Ma-thi-ơ 27:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/6/2014; 629 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 1:2:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, Italy4446.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Giáng Sinh Lạ Lùng (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
2Xuân Vĩnh Cửu (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Bài Ca Sau Giáng Sinh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Ngã Lòng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tin Cậy - Kính Sợ Chúa (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.