VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Chúa Luôn Bận Ngay Cả Trên Thập Giá

Lu-ca 23:32-43
Pastor Michael Faber
C:4/6/2014; 366 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 15:22:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France7653.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)4
2Trọn Đời Kính Yêu Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Tấm Lòng Thật Yêu Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Quan Điểm Của Đức Chúa Trời Về Tiền Bạc (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.