VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Chúa Luôn Bận Ngay Cả Trên Thập Giá

Lu-ca 23:32-43
Pastor Michael Faber
C:4/6/2014; 367 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.77 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.81 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhiều Người Nguội Dần (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Người Dọn Đường (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Chìa Khóa Để Được Phước (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
4Biết Ơn Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tưởng Đã Mất (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.