VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Đấng Christ Chịu Thương Khó Như Chiên Con Lễ Vượt Qua

1 Cô-rinh-tô 5:7; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:7-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/6/2014; 1224 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 11:53:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 5, Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 5, Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US10396.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Xem Người Làm Ruộng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Đi Theo Tiếng Gọi (Mục Sư Trần Quốc Hùng)2
3Chúa Sẽ Xây Dựng Nhà Ngài (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
4Gương Tận Hiến (QPMS Nguyễn Sơn Hà)2
5Theo Cách Mới Của Chúa (Mục Sư Phạm Thanh Duy)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.