VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Đấng Christ Chịu Thương Khó Như Chiên Con Lễ Vượt Qua

1 Cô-rinh-tô 5:7; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:7-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/6/2014; 1250 xem 29 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:15:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 5, Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 5, Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam746.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)15
2Lễ Lá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Ca Ngợi, Cảm Tạ Chúa Đảo Ngược Nghịch Cảnh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
4Hô-sa-na (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
5Các Ngươi Hãy Ở Đây Tỉnh Thức Với Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.