VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Đấng Christ Chịu Thương Khó Như Chiên Con Lễ Vượt Qua

1 Cô-rinh-tô 5:7; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:7-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/6/2014; 1235 xem 29 lưu
Xem lần cuối 0.88 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 5, Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 5, Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.95 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Chúc Tết (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Lời Chúc Lành Đầu Năm (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Hoạch Địch Cho Cuộc Đời (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Sức Mạnh Của Sự Liên Hiệp (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Mở Đường Máu (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.