VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Người Đã Bị Khinh Rẻ Và Chối Bỏ

Giăng 18:12-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/6/2014; 1490 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 9:19:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng), Mùa Chay.


SốKhách từMới xem
1, , US1031.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Đừng Buồn Mà Nên Vui! (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Hiệp Nhất Để Xây Dựng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Ngài Là Muôn Nhu Cầu Con (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Đức Tin Phục Vụ Cách Ân Sủng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.