VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Người Đã Bị Khinh Rẻ Và Chối Bỏ

Giăng 18:12-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/6/2014; 1536 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 12:18:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng), Mùa Chay.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US10085.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tái Lập Sự Hiệp Một (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tin Mừng Cho Muôn Dân (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Người Theo Chúa Sẽ Sống Cách Nào? (Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn)1
5Trắng Thì Trắng Đen Thì Đen (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.