VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Người Đã Bị Khinh Rẻ Và Chối Bỏ

Giăng 18:12-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/6/2014; 1490 xem 21 lưu
Xem lần cuối 0.86 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng), Mùa Chay.


SốKhách từMới xem
1, , US0.91 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Chiến Sĩ, Lực Sĩ, và Nông Phu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Trách Nhiệm Hỗ Tương (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.