VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 2351 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 4:53:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France921.88 phút
2Roubaix, France921.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đức Chúa Trời Có Thể Dùng Bạn Không? (Mục Sư Ngô Đình Can)3
3Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Cách Chúa Định Tội (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Năm Mới, Người Mới, Áo Mới! (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.