VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Hành Trình Cứu Rỗi: Từ Tôn Giáo Đến Tâm Giao

Lu-ca 19:28-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/13/2014; 1306 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 8:40:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Hành Trình Cứu Rỗi, Mùa Chay, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Richmond, TX, US3937.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hiệp Nhất Để Xây Dựng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Đừng Buồn Mà Nên Vui! (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Chúa Sẽ Làm Mới Lại (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
5Làm Thế Nào Để Có Đức Tin Thật (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.