VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Hấp Lực Trần Thế

Truyền-đạo 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/13/2014; 1413 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 11:12:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, , US103.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)54
2Một Hội Thánh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Xưng Công Bình Bởi Đức Tin (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
4Chúng Ta Không Phải Là Những Cây Sậy Bị Gió Rung (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Mưu Lược Của Sa-tan (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.