VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Chúa Giê-xu Giáng Sinh Là Vua

Ma-thi-ơ 2:2
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:12/1/2013; 357 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 16:9:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 2.

Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US602.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)4
2Ý Tưởng Khác Thường Của Nàng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Một Năm Của Sự Phục Hồi (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Chương Trình Vĩ Đại Nhất Trên Đất (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Một Cuộc Đời Vâng Lời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.