VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Chúa Giê-xu Giáng Sinh Là Vua

Ma-thi-ơ 2:2
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:12/1/2013; 357 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 2.

Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US0.86 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Chúa Ấn Chứng (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
3Tránh Quỷ Kế (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Cuộc Đối Đầu Sinh Tử (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Em-ma-nu-ên (Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta) (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.