VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Bài Học Phục Vụ

Phi-líp 2:1-7
Pastor Luc Olekhnovitch
C:4/17/2014; 470 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 2:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1713.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)16
2Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Ý Nghĩa Lễ Báp-tem (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Bọn Lính Nhạo Báng Chúa (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.