VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Bài Học Phục Vụ

Phi-líp 2:1-7
Pastor Luc Olekhnovitch
C:4/17/2014; 450 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:59:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1, Finland1991.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Những Điều Cần Thấy (Phần 2) (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Chữa Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Người Được Gọi (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5An Nghỉ Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.