VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Bài Học Phục Vụ

Phi-líp 2:1-7
Pastor Luc Olekhnovitch
C:4/17/2014; 433 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.08 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.12 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
2Trong Mọi Sự Chúa Là Đấng Tốt Lành (Phần Kết) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Giê-xu Là Ai (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.