VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Phúc Âm và Con Người

Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1589 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 12:41:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Phúc Âm và Luật Pháp.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.