VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúa Sống Lại Rồi!

Chúa Sống Lại Rồi!

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/20/2014; 909 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 11:59:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Hội Thánh Báp Tít Ân Điển, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.