VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Được Chúa Đụng Đến

Ma-thi-ơ 8:1-4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/27/2014; 1487 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 7:54:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Thẩm Quyền Nhà Vua.


SốKhách từMới xem
1, Germany3641.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đời Sống Chóng Qua (Mục Sư Mã Phúc Thạch)3
2Hãy Đi, Đừng Phạm Tội Nữa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
4Các Thánh Tử Đạo (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Thờ Phượng Phải Lẽ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.