VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Được Chúa Đụng Đến

Ma-thi-ơ 8:1-4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/27/2014; 1508 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 3:54:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Thẩm Quyền Nhà Vua.


SốKhách từMới xem
1, France1944.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Khôn Ngoan Từ Trời (Mục Sư Trần Mạnh Hùng)2
2Cảm Tạ Chúa Một Cách Tốt Đẹp (Pastor Gene Pietrini)2
3Người Được Cứu (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Xưng Tội Để Được Giảng Hòa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Đáp Ứng (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.