VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Mỗi Tín Hữu Là Một Người Phục Vụ Chúa

Mỗi Tín Hữu Là Một Người Phục Vụ Chúa

Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/27/2014; 1054 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 21:58:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 20.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.