VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Sai Phái Và Uy Quyền Tín Đồ

Mác 16:15-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/22/2017; 504 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 11:51:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16.


SốKhách từMới xem
1, Thailand6103.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Lời Hứa Đã Được Thực Hiện (Mục Sư Lê Phước Thuận)4
3Sự Tỉa Sửa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Khi Đức Thánh Linh Thăm Viếng (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
5Cứu Chúa Đã Đến (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.