VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Sai Phái Và Uy Quyền Tín Đồ

Mác 16:15-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/22/2017; 465 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 15:5:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2120.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Tôi Biết Chúa Qua Sự Bày Tỏ Của Ngài (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Đêm Yên Lặng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.