VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Sai Phái Và Uy Quyền Tín Đồ

Mác 16:15-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/22/2017; 643 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.