VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Sai Phái Và Uy Quyền Tín Đồ

Mác 16:15-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/22/2017; 509 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.41 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.45 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)35
2Được Chúa Phù Hộ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)6
3Người Nam Tài Đức (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Của Đức Chúa Trời Không Thể Tìm Chổ Của Sê-sa (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Mù Hay Sáng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.