VietChristian
VietChristian
nghe.app

Bằng Chứng Cuộc Đời Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Bằng Chứng Cuộc Đời Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Giăng 14:16-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/1/2014; 841 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 16:55:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8808.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ai Kiên Trì Cho Đến Cuối Cùng Sẽ Được Cứu (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)5
2Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tự Do Thật Trong Chúa Thánh Linh (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
4Tín Đồ Thật (I) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chúa Bình An (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.