VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Hãy Đứng Lên Cho Niềm Tin

Ma-thi-ơ 5:10-12; 1 Phi-e-rơ 3:13-17
Pastor Michael Faber
C:6/1/2014; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 22:14:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, 1 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, 1 Phi-e-rơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US2677.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)56
2Ba Câu Hỏi, Một Câu Trả Lời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hãy Kết Quả Và Gia Tăng (Phần 1) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Nhen Lại Lòng Lo Tưởng Cho Người Lạc Mất (Pastor Lesly Joseph)2
5Đi Trong Sa Mạc (Mục Sư Trần Thiện Tri)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.