VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Hãy Đứng Lên Cho Niềm Tin

Ma-thi-ơ 5:10-12; 1 Phi-e-rơ 3:13-17
Pastor Michael Faber
C:6/1/2014; 446 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:55:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, 1 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, 1 Phi-e-rơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US8268.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Những Thách Thức Cho Người Tin Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Đừng Ngại Bị Chỉ Trích (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Chờ Đượm Mưa Xuân (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Mừng Chúa Giê-xu Vào Thành Giê-ru-sa-lem (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.