VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 1632 xem 32 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 16:58:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US9995.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cắt Bì (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Tống Cựu Nghinh Tân (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Theo Cách Mới Của Chúa (Mục Sư Phạm Thanh Duy)3
5Đức Chúa Trời Muốn Bạn Thạnh Vượng (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.