VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Hãy Nhận Lãnh Quyền Năng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 463 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 10:28:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US14225.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)7
2Tôi Nhịn Nhục Trông Đợi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sự Phân Rẽ Tạm Thời (Mục Sư Nguyễn Tony)2
5Người Đứng Đầu Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.