VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Sứ Mạng Của Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/8/2014; 1590 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/12/2019 9:25:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US15111.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Phân Biện (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)4
2Chớ Phiền Lòng - Nhưng Hãy Tin Cậy (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Tôi Yêu Mến Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Hôn Nhân Và Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Biết Chân Lý (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.