VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Hãy Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 661 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 4:11:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Chittaway Bay, Australia1079.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Hạnh Phúc Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ánh Sáng Cho Trần Gian (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Khi Nào Tận Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.