VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Hãy Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 664 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.25 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.30 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)31
2Chìa Khóa Vương Quốc Chiến Thắng Sự Chết (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Đức Tin Là Gì? (Mục Sư Hồ Vũ)2
4Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.