VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Spring Photo

Người Cha Cao Thượng

Lu-ca 15:11-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/15/2014; 579 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 16:35:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.