VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Người Cha Cao Thượng

Lu-ca 15:11-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/15/2014; 422 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 23:32:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1, France2029.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Hổ Mặt Về Chúng Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
2Người Giúp Việc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Hai Người Học Trò (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Nhìn Lên Thập Tự (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.