VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Người Cha Cao Thượng

Lu-ca 15:11-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/15/2014; 424 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1.03 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.08 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Được Chúa Dùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
2Cách Sống Của Cơ Đốc Nhân II (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
3Thức Ăn (Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư)2
4Quan Điểm Của Đức Chúa Trời Về Tiền Bạc (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Làm thế nào để được ích lợi từ lời Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.