VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Người Cha Gương Mẫu

Sáng-thế Ký 41:37-52
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/15/2014; 758 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 16:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 41.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 41.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1, France8554.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)43
2Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Phước Hạnh Chúa Ban (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
5Công Việc Cần Làm (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.