VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Người Cha Của Đứa Con Hư Đốn

1 Sa-mu-ên 2:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/15/2014; 1661 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 18:56:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.