VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Spring Photo

Trở Về Nhà (Phần 2)

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/22/2014; P: 6/29/2014; 596 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/13/2022 4:37:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.