VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Trở Về Nhà (Phần 2)

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/22/2014; P: 6/29/2014; 521 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.55 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển, Ngày Từ Phụ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.