VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tìm Kiếm Chúa Trên Hết

Phi-líp 3:1-6
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:6/28/2014; P: 7/3/2014; 1732 xem 40 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 15:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1Kleppe, Norway374.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)4
2Đức Chúa Trời Kỵ Tà (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Đặc Ân Của Người Rao Giảng Phúc Âm (Mục Sư Bùi Thanh Nhàn)2
4Hội Thánh Học Lời Chúa (Mục Sư Phan Trần Dũng)1
5Ân Phước Thiên Thượng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.