VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Tìm Kiếm Chúa Trên Hết

Phi-líp 3:1-6
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:6/28/2014; P: 7/3/2014; 1814 xem 40 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 16:52:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1, , US4640.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)23
2Ông Trời Ơi, Cứu Con! (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)5
3Muối Của Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Xin Chớ Để Chúng Tôi Bị Cám Dỗ (Pastor Michael Faber)1
5Chúa Phán Bạn Còn Thiếu Một Điều (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.