VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Chúa Là Đấng Dắt Dẫn

Ê-sai 48:12-18
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:6/30/2014; P: 7/3/2014; 490 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 19:32:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 48.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 48.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US688.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đừng Ngạc Nhiên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Chúa Jesus Quan Tâm (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Mình Chỉ Trích Mình (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.