VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Chúa Là Đấng Dắt Dẫn

Ê-sai 48:12-18
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:6/30/2014; P: 7/3/2014; 505 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.29 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 48.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 48.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US0.34 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Tránh Niềm Đau Tuổi Trẻ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Chúa Cứu Chuộc Tội Khỏi Sự Rủa Sả (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Mục Đích cho Đời Sống Mới - Thông Biết Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
5Làm Thế Nào Để Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh (Phần 3) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.