VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Đeo Đuổi Điều Tốt Nhất

Phi-líp 3:7-11
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/28/2014; P: 7/6/2014; 2222 xem 41 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 18:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1, China6712.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Vụ Nhà Chúa (Mục Sư Nguyễn Văn Ba)2
2Hãy Coi Chừng Ngọn Gió Phía Nam (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Nhìn Về Tương Lai (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Hoan nghênh tiếp đón sự hiện diện vinh hiển của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Tấm Lòng Thật Yêu Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.